CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DẦU KHÍ HẢI ÂU

Địa chỉ: Số 139 Kiều Hạ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
VPGD: Số 156-160 Kiều Hạ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0989.411412                                   Fax: 0225.361.4004
Email: prm@sptc.com.vn                                  Website: http://sptc.com.vn

Liên hệ đặt hàng

GỬI THÔNG TIN